VÅRVINTER

Årstiden som sprakar av liv och rörelse, renarna som söker skydd i den kortväxta björkskogen som returnerar upp på kalfjället. Allt fler soltimmar och behagligare tempratur som gör utforskandet av FJällriket tillgängligare och uppenbarare.. Sätta på sig fjällskidorna och gå upp på topparna eller packa för skoterutflykten till tjärnen där isfisket är ett fantastiskt sätt att spendera dagarna i Fjällriket under vårvintern. 

UTSIKTER SOM VÄRMER SJÄLEN
RENHJORDEN ÅTERVÄNDER FÖR KALVNING PÅ KALFJÄLLET
GÅR FISKET TRÖGT FINNS DET ALLTID NATUR ATT BETRAKTA
Previous
Next

AKTVITETER

Vårvintern erbjuder ett brett sortiment av aktiviteter. Allt ifrån soliga timmar på längd och fjällskidorna till utflykter med snöskoter för att skåda renflockarna eller prova på isfisket ide olika sjöarna. Alpina möjligheter är inte heller uteslutet, anläggningarna i Funäsfjällen eller vår trevliga snowpark.

ANDELSTUGA

Möjligheten att uppleva och närvara denna årstiden gör man på bästa sätt genom att bo i en riktigt Härjedalssttuga. Fjällriket Baggården erbjuder därför möjlighet att köpa andelar i våra mysiga stugor. Vi strävar efter att göra naturen tillgängligare för alla. Välkomna till Fjällriket Baggården.

VECKOPROGRAM

Fjällriket Baggården är en destination där vi vill främja naturen under hela året. Vi är en helårsanläggning som har skapat ett veckoschema för hela året med aktivteter, events och andra tillställningar. Fjällriket Baggården, erbjuder fantastiska naturpplevelser året om.

FJÄLLRIKET

FJÄLLRIKET BAGGÅRDEN

MESSLINGEN 210

SE-840 95 FUNÄSDALEN

SVERIGE

Tel 0684 - 26200

info@fjallriketbaggarden.se

  • Facebook
  • Instagram