KITING

Kiting är en mer och mer populär aktivitet som utförs där det finns goda möjligheter med de kala, snötäckta och vindsäkra förhållandena. Åk längs fjällsluttningarna och ta del av den gränslösa utsikt som erbjuds.

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Previous
Next

KITING PÅ FLATRUET

Flatruet är ett flackt fjäll som erbjuder löjligt bra möjligheter för kiting. Den kontinuerliga blåsten och flacka marken möjliggör bra och långa kiting åkturer. Flatruets nås med skidor från Baggården och med bil över Flatruetvägen.

FJÄLLRIKET

FJÄLLRIKET BAGGÅRDEN

MESSLINGEN 210

SE-840 95 FUNÄSDALEN

SVERIGE

Tel 0684 - 26200

info@fjallriketbaggarden.se